Wij zijn bereikbaar op 088 - 5335353
Mobiel menu

Inloopspreekuur

Iedere donderdag van 9.00 tot 10.30 uur kunt u binnenlopen in Wijkcentrum 'de As'. De maatschappelijk werker is dan aanwezig voor vragen.

Locatie:
Weegbree 72 te Heerenveen

WAT DOEN WIJ


ONDERSTEUNING EN HULPVERLENING


Maatschappelijk werkers in Heerenveen zijn toegewezen aan een vaste wijk (woonservicezone). Hier werken zij samen met andere professionals in het preventieteam, zoals de opbouwwerker, jongerenwerker en jeugdverpleegkundige.

Daarnaast maken en onderhouden zij contacten met andere belangrijke professionals en personen in hun wijk zoals onder andere meitinker, scholen, huisarts, wijkagent, peuteropvang, woningbouwvereniging. Zij netwerken, geven informatie en advies en kunnen andere professionals en organisaties ondersteunen. Maatschappelijk werkers zijn het vaste gezicht in de wijk.

 

De schoolmaatschappelijk werker is er voor de leerling die o.a. vastloopt in (probleem) gedrag, emoties, sociale contacten en waarbij er mogelijk een negatieve invloed op de leerprestaties ontstaat. Naast het begeleiden van kinderen, jongeren en hun ouders kan de schoolmaatschappelijk werker ook ondersteuning bieden aan mentoren, leerlingbegeleiders en/of leraren in hun contact met leerlingen.


Schoolmaatschappelijk werk

De maatschappelijk werker is een bekend gezicht op verschillende Basisscholen, 9 VO-scholen en één MBO-school in Heerenveen.

Zij werken samen met hun collega's van het preventieteam.

U gebruikt een te klein scherm om de website te bekijken.