Verwijzers

Sociaal Werk De Kaai biedt hulpverlening aan gezinnen en jongeren. De hulpverlening van Sociaal Werk De Kaaibestaat uit:

  • Gezinshulpverlening
  • Opvoedondersteuning
  • Hulpverlening en coaching aan jongeren
  • Trainingsaanbod voor kinderen, jongeren en ouders

Heb je een andere vraag? Neem dan gerust contact met ons op voor eventueel overige mogelijkheden. Onze hulpverlening kan plaatvinden in de thuissituatie, op school of op een andere locatie. Wij werken vanuit een oplossingsgerichte en systemische visie.

Financiering

Wij hebben een overeenkomst met Sociaal Domein Friesland. Met een verwijzing van een gebiedsteam, huisarts, jeugdarts of gecertificeerde instelling kan de hulpverlening gefinancierd worden vanuit de Jeugdwet.

Kwaliteit

Onze professionals zijn allemaal SKJ-geregistreerd bij het beroepsregister voor Jeugd- en gezinsprofessionals. Wij vinden het belangrijk dat onze maatschappelijk werkers bekwaam en betrokken zijn.

Contact of aanmelden

Heb je vragen over wat wij voor je kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op. Je kunt ons bereiken via mail info@sociaalwerkdekaai.nl of bel (088) 030 51 50. Aanmelden kan telefonisch.

Wij hebben geen wachtlijst.

contact

 Agenda

Op dit moment zijn er geen geplande activiteiten.

Overzicht